SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
le`vande adjektiv, ingen böjning lev·ande1som är vid liv om person, djur el. växt admin.språkvet.livslevandelevande blommoren förteckning över nu levande svenska konstnärerde kom levande i­från äventyretdägg­djur föder levande ungaräv. bildligt för att ut­trycka viss egenskap hos personhan är ett levande lexikonhon är ett levande bevis för att det aldrig är för sent att börja idrottaäv. om språksom ut­gör moders­mål för nu­tida människor latinet är inte längre ett levande språkäv. substantiveratmänniska som är vid liv enligt Bibeln skall Jesus åter­komma för att döma levande och dödainte veta sig ngn levande(s) rådse2råd 2 levande viktsevikt 1 livs levandeseliv 1 (se ut) som ett levande frågeteckensefrågetecken vara (som) en levande uppslagsbokseuppslagsbok sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. livandi 2som ger in­tryck av liv admin.fys.musikpsykol.JFRcohyponymlivligcohyponymfärgstark en levande beskrivningvarma och levande färgerett levande och in­tagande an­siktehan har ett levande intresse för människorlevande kraftsekraft 1 levande ljusse1ljus 2 levande musiksemusik 1 sedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga