SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
licen´s substantiv ~en ~er lic·ens·ensär­skilt till­stånd att ut­öva viss verksamhet som normalt inte utan vidare är tillåten samh.licensavgiftlicenstvångimportlicensjaktlicensäktenskapslicenssöka licensbevilja licensteckna en licensdra in en licensman måste ha licens för att fiska i sjönFiat till­verkas på licens i Polenspec.(av­gift för) rätt att ha och an­vända radio- eller tv-mottagare radiolicensbetala licensenäv. om mot­svarande dokument(på) licens, licens (för/på ngt)sedan 1813via fra. av lat. licen´tia ’frihet; tillåtelse’