SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lin substantiv ~et lin·eten blå­blommig växt som man ut­vinner olja och textil­fibrer av bot.textil.linblommalingarnlinoljaoljelinspånadslinröta, bråka, skäkta och häckla linetäv. om spånads­materialetäv. om när­besläktade artervanligen i sammansättn. linväxtblomsterlinvildlinsedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. lin ’lin; linne’; gemens. germ. ord; ev. lån från lat. li´num ’lin’; jfr lina, lingeri, linne, linning, linoleum, linong