publicerad: 2021  
mänsklig mänskligt mänskliga
mänsk·lig
adjektiv
[män`sk-]
1 som har att göra med människan
mänskligt beteende; den mänskliga tal­förmågan; läkarna gjorde allt som stod i mänsklig makt för att rädda henne
mänsklig sköld se sköld
mänskliga rättigheter se rättighet
belagt sedan ca 1450 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska mänskliker; till människa
2 som känne­tecknar eller är typisk för människan
mänsklig värdighet; djupt mänskliga sanningar
spec. om frihet från förkonstling och dylikt
kungens enkla och mänskliga upp­trädande
spec. äv. om typiska svagheter
det är mänskligt att fela; mänskligt att döma har han inte långt kvar (adverbial)
ibland om fram­stående person som till­fälligt gör en sämre prestation var­dagligt
världs­mästaren var för dagen riktigt mänsklig och nöjde sig med en fjärde­plats
den mänskliga faktorn se faktor
belagt sedan 1495 Om djefvulens frestelse (Gerson)
3 som tar hän­syn till människor och deras grund­läggande behov
mänsklig (mot någon)
ett mänskligare sam­hälle; en mänsklig behandling av fångarna
belagt sedan 1469 Heliga Mechtilds uppenbarelser