SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1 verb ~dde ~tt, pres. ~r befinna sig i visst (fysiskt eller psykiskt) till­stånd permanent el. till­fälligt med.JFRcohyponymkänna sigcohyponymstå till hur mår du i dag?hon har varit sjuk men nu mår hon bättrede åt så mycket glass att de mådde illafolk mår inte bra av att trängas i­hop i betong­förorterhan skryter så att man mår illaäv.ha det bra ibl. iron.han sitter bara och mårdu skulle allt må om du hela tiden blev uppassadäv. om icke-levande före­teelserpå­verkas i positiv el. negativ riktning frågan mår bara bra av att diskuteras öppetmå SÄTTmå som en prins (i en bagarbod)må synnerligen gottbok­handlaren mådde som en prins i en bagar­bod när han fick sälja många böcker må så gott!ha det så bra!ofta som avskedsfrasmå så gott, vi ses nästa vecka! sedan 1385Klosterläsningfornsv. magha; samma ord som 2
2 verb, pres., pret. ~tte 1endast pres. kan få lov att ofta för att an­ge ett halvt mot­villigt givet till­stånd komm.JFRcohyponymkunna 2 vill någon gå till fots, så må han göra detskribenten ― må han förbli anonym ― har miss­uppfattat allt­sammansingen skugga må falla över hennespec. i juridiska samman­hangäger rätt att mot beslutet må talan ej förasäv. försvagatkan (lämpligen) ytterligare ett exempel må an­förasäv.bör kan vi hjälpa dem, så må vi göra detmå Vdet må jag (då) säga!det är anmärknings­värt!det må jag då säga – vilket lopp han gjorde! du må tro att ...du kan vara säker på att ...du må tro att han var stilig i sin nya kostym! sedan 1000-taletrunsten, t.ex. Björksta, Västmanlandrunform mo, fornsv. magha (presens ma) ’ha styrka eller makt; kunna; torde; få; böra’; gemens. germ. ord, besl. med makt 2endast pres. kan (visserligen) tänkas vanligen för att an­ge att den an­förda möjligheten inte har av­görande betydelse komm.JFRcohyponymkunna 3 hon må protestera aldrig så mycket ― det blir som vi har bestämtdet må vara hur som helst med den sakenmå Vsedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagen3i pres. och pret. kommer förhoppningsvis att komm.ja, må han leva!måtte det inte bli regn!äv. i bi­satser med försvagad betydelse av önskani pret. formellthan yrkade att brottet måtte bedömas som dråpmå Vsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen4i pret. kan förmodas komm.han måtte ha dåligt minne!hon måtte ha vrickat foten på något sättmå Vsedan ca 1452Nya eller Karls-Krönikan