SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`ta verb mötte mött, pres. möter möt·er1komma emot och passera ngn/ngt som har (nästan) mot­satt rörelse­riktning; vanligen inte planerat trafik.JFRcohyponymmötas 1 hon väjde för den mötande bilende mötte många bekanta på Avenynhan krockade med den mötande mål­vakteni sport­sammanhang äv.röra sig mot spelad boll, puck e.d. JFRcohyponymröna du måste möta bollenäv. när den ena före­teelsen är abstraktmöta förståelsehan mötte många svårigheter i sitt arbeteett ut­tryck som ofta möter i NN:s böckerdet möter inga hinder att slå i­hop institutionernamöta ngn/ngtmöta sitt Waterloosewaterloo sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. möta; gemens. germ. ord; bildn. till fornsv. mot ’möte’; nära besl. med 3mot 2komma samman med ngn, vanligen planerat komm.JFRcohyponym1råka 1cohyponymträffa 2cohyponymmötas 2 vi är mycket glada att få möta ervi möter dig på flyg­platsenäv. i fråga om kontakt mellan person och icke-levande före­teelsehon möttes av ett stort jubeli boken får vi möta stora och allvarliga ödenäv. i en sorts hälsnings­frasväl mött!möta ngn/ngt (ngnstans) (TID)sedan 1420öppet brev utfärdat av korprästen i Linköping Birger Magnusson med gåvor till domkyrkan (Svenskt Diplomatarium)3ställa upp i tävling mot spel.sport.JFRcohyponymmötas 3 Sverige möter Fin­land i två lands­kamperoppositions­ledaren kommer att möta stats­ministern i en debatt strax före valetmöta ngn/ngt (i ngt)sedan 19134vid­ta lämpliga åt­gärder som svar på viss ut­veckling, annans åt­gärder e.d. komm.möta de nya kravenmöta de växande förväntningarnamöta konjunktur­nedgångenmöta våld med våldmöta ngt (med ngt)sedan 1589Subst.:vbid1-253529mötande; möte (till 1 - 3)