SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1matt`a substantiv ~n mattor matt·anplant, regel­bundet stycke material, av­sett som (dekorativ) mjuk och värmande täckning av under­laget vanligen golvet af.heminr.mattknytningheltäckningsmattatrasmattaorientaliska mattorpiska mattorknyta mattoräv. om mer permanent golvtäckning (el. del av golv)vanligen i sammansättn. linoleummattaden svenske brottaren hamnade utan­för mattanäv. om an­dra mjuka el. skyddande övertäckningarvanligen i sammansättn. blomstermattagräsmattaäv. om övertäckningar e.d. i all­mänhetvanligen i sammansättn. asfaltmattabombmattafördämningsmattadra/rycka undan mattan för ngn/ngt ta bort förut­sättningarna för ngn/ngtEU-kommissionen ville hålla nere fisket utan att dra undan mattan för yrkes­fiskarna flygande matta matta som kan flygai den arabiska sagovärldenprivat­detektiven Ture Sventon tar sig runt i världen på en flygande matta hålla sig på mattanupp­föra sig städatvard.han sa till barnen att de skulle hålla sig på mattan rulla ut den röda mattange ett hög­tidligt mot­tagandeibl. genom att rulla ut en röd mattavälkomstdelegationen rullade ut den röda mattan för kunga­paret sopa mattan med ngntotalt ut­klassa ngnde sopade mattan med konkurrenterna sopa ngt under mattanförsöka dölja ngtav rädsla för att få dåligt rykte försöker många skolor sopa konflikter och problem under mattan sedan ca 1385Klosterläsningfornsv. matta; av lågty. matte, senlat. matt´a med samma betydelse, ev. av semitiskt urspr.
2matt`a verb ~de ~t matt·ar1vanligen pass. göra svagare NollJFRcohyponymförsvaga babyns skrik mattades så småningomspec. med avs. på själsliga förhållandengöra mindre intensiv intresset för tre­dimensionell film har mattatsmatta ngn/ngtsedan 1705till 2matt 2sätta matt i schack vard.spel.han lyckades matta stor­mästarenmatta ngnsedan åtm. 1950-talet3mattera tekn.matta ngtsedan 1784Subst.:vbid1-241240mattande, vbid2-241240mattning