publicerad: 2021  
temperatur temperaturen temperaturer
temp·er·at·ur·en
substantiv
[tempratu´r] el. [temperatu´r]
1 (mått på) värme­tillstånd hos före­mål eller dylikt; ofta om den om­givande luftens värme­tillstånd om inget annat an­ges
temperaturfall; dagstemperatur; medeltemperatur; utomhustemperatur
hög temperatur; låg temperatur; i juli steg temperaturen ofta till 30 grader; temperaturen i Stock­holm var 20 grader; vattnets temperatur var bara 16 grader
spec. om kroppstemperatur som indikation på hälso­tillstånd
temperaturnedsättande
ta temperaturen på den sjuke; trots medicinen steg hans temperatur till 40 grader
äv. bildligt, spec. om (hög) stämning, spänning och dylikt
det var hög temperatur på natt­klubben; temperaturen steg ytterligare några grader när länderna mobiliserade
spec. äv. i ett ut­tryck för att under­söka el. ut­röna något
ta temperaturen på val­rörelsen
belagt sedan 1776; av lat. temperatu´ra 'blandning; temperatur'
2 ut­jämnad stämning av musik­instrument, var­igenom instrumentet kan spelas i många ton­arter tack vare att små av­vikelser från de korrekta intervallen accepteras
belagt sedan 1743