SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
mesallians [-aŋ´sel.-an´s] substantiv ~en ~er mes·al·li·ans·engifter­mål med person av lägre samhälls­ställning ngt högt.släkt.in­gå en mesalliansen mesallians (mellan ngra), en mesallians (med ngn)sedan 1761av fra. mésalliance med samma betydelse, till mé(s)-, besl. med miss-, och allians