publicerad: 2021  
meson mesonen mesoner
mes·on·en
substantiv
[-å´n]
en medel­tung, instabil elementar­partikel
belagt sedan 1947; modern bildn. till grek. mes´os 'i mitten befintlig'; samma ord som lat. med´ius; jfr ur­sprung till medium