publicerad: 2021  
miste
adverb
mis`te
1 i vissa ut­tryck på fel­aktigt sätt
hugga miste; skjuta miste
ta miste på något miss­ta sig på någotbitterheten i hans röst var inte att ta miste på; hon tog miste på bussens avgångstid
belagt sedan 1712; till mista
2
gå miste om något inte få någotsom man väntat på eller dylikt: beslutet inne­bär att kommunen går miste om tio miljoner i beräknade in­täkter
belagt sedan 1542