publicerad: 2021  
modersmål moders­målet, plural moders­mål, bestämd plural moders­målen
moders|­mål·et
substantiv
mo`dersmål
första in­lärda (och bäst behärskade) språk
() modersmålet
minoriteterna ville ha under­visning på moders­målet
äv. (i ett ut­tryck) om mycket väl behärskat andra­språk
engelskan var hennes andra moders­mål
förr som beteckning på skol­ämnet "svenska"
han blev lektor i moders­mål och tyska 1964
nu­mera som beteckning i skolan på (under­visning i) annat första­språk än svenska
modersmålsundervisning
kommunens grund­skolor erbjuder under­visning i samman­lagt 47 olika moders­mål
belagt sedan ca 1385 (Klosterläsning); fornsvenska modhor mal, till moder och mål 7 i bet. 'språk; dialekt'; efter medeltidslat. ling´ua mater´na