publicerad: 2021  
nardus nardusen
nard·us·en
substantiv
[na´rd-] el. [nar´d-]
ett väl­luktande ämne som ut­vinns ur rötter av olika växter
nardusolja; nardussalva
indisk nardus; arabisk nardus; små alabaster­flaskor med dyrbar nardus
belagt sedan början av 1500-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska nardus; av grek. nar´dos med samma betydelse, namn på en grupp väl­luktande växter