publicerad: 2021  
nederlag neder­laget, plural neder­lag, bestämd plural neder­lagen
neder|­lag·et
substantiv
ne`derlag
1 det att bli besegrad
MOTSATS seger JFR förlust 2
nederlagsstämning; valnederlag
ett nederlag (för någon/något) (mot någon/något)
ett nederlag (för någon) (mot någon)
ett nederlag (för någon) (mot något)
ett nederlag (för något) (mot någon)
ett nederlag (för något) (mot något)
ett svidande neder­lag; ett bittert neder­lag; ett personligt neder­lag; lida ett snöpligt neder­lag; landet till­fogades ett svårt militärt neder­lag
neder­lagets bittra kalk se kalk
belagt sedan 1535; av tyska Niederlage 'man­fall i strid; lager­plats'; jfr ur­sprung till 2lag 1, ned 1
2 ålderdomligt lager­plats
varunederlag
belagt sedan 1666