SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
neuroge´n [nevr-äv.neur-] adjektiv ~t neuro·gensom ut­går från nerv­systemet med.äv.som orsakas av en nerv­sjukdom neurogen blåsrubbningsedan 1955till neuron och grek. -gene´s ’född; av en speciell art’