SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
neutralise´ra verb ~de ~t neutr·al·is·er·ar1förta verkan av af.JFRcohyponymuppväga 1cohyponymutjämna 2 neutralisera prissvängningarnaetablissemanget suger upp och neutraliserar ut­manande idéerexport­uppgången neutraliseras av mot­svarande importökningäv. med bi­betydelse av elimineringneutralisera kol­oxiden i av­gasernaneutralisera ngn/ngtsedan 1820till neutral 2göra (stat eller region) neutral genom bindande internationell överens­kommelse pol.samh.seseneutral 1 det neutraliserade Schweizen neutraliserad zonneutralisera ngtsedan 18553göra (lösning e.d.) kemiskt neutral kem.kalken neutraliserar surheten i sjöarnaneutralisera ngtsedan 1774Subst.:vbid1-258873neutraliserande, vbid2-258873neutralisering; neutralisation