SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
nitroförening [ni`t-äv.nit`-] substantiv ~en ~ar nitro|­för·en·ing·enorganisk förening som inne­håller en eller flera nitro­grupper kem.vissa nitroföreningar an­vänds för till­verkning av spräng­ämnen, an­dra som växtskydds- och ogräs­medelsedan 1849