SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1ny adjektiv ~tt 1som börjat existera för helt kort tid sedan admin.tid.MOTSATSantonymgammal 1 JFRcohyponymfärsk nyföddnyutkommende nya staterna i Öst­europahan säljer både nya och begagnade bilartv:n är all­deles nyibl. substantiveratbygga nyttsenaste nytt om regerings­krisennya kvastar sopar bästsekvast nya stilensestil 1 se ngt i ett nytt ljusse1ljus 1 splitter nyäv. ett ord all­deles nymuseet har fått en splitter ny entré ta nya tagsetag 2 sedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. ny(r); gemens. germ. ord, besl. med 1nu samt äv. med bl.a. lat. nov´us, grek. ne´os ’ny’ 2som inte tidigare är känd eller an­vänd om ngn el. ngt som tidigare existerat, tänkts etc. admin.tid.MOTSATSantonymgammal 2 nytänkandeen ny stjärnaträffa nya människorfå nya krafteribl. substantiveratprova något nyttvad nytt?inget/intet nytt under solense1sol nya världensevärld 2 sedan början av 1500-taletEtt Forn-Svenskt Legendarium3som till­kommer ut­över det tidigare admin.JFRcohyponymytterligare nyanställningnytillskotthon ska börja med ett nytt språk i skolanbehov av ny mark för bostads­byggandebörja på ny kulase1kula 1 börja på nyttförsöka ta upp ngt i­genefter ett fem­årigt uppe­håll har hon börjat på nytt med karateträningen på nytti­genkonflikten trappades upp på nytt sedan 1487–96Heliga Birgittas uppenbarelser4vanligen i sammansättn. som åter­igen före­kommer och är aktuell admin.nyinspelningnyklassicismnynazismnytrycknyuppförandesedan 1403öppet brev utfärdat av Anders Mattsson i sörmländska Nykyrka med förnyelse av förkommet brev (Svenskt Diplomatarium)
2ny substantiv, ingen böjning tiden från ny­måne till full­måne när månens ljus är i till­tagande astron.tid.månen stod i nyi ny och nedanall­tidngt åld.här ska vi bo, i ny och nedan! sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. ny; substantivering av 1ny