publicerad: 2021  
nybliven nyblivet nyblivna
ny|­bliv·en
adjektiv
ny`bliven
som nyligen blivit det som fram­går av samman­hanget
han är ny­bliven pappa; hon är ny­bliven civil­ingenjör
belagt sedan 1679