publicerad: 2021  
obduktion obduktionen obduktioner
ob·dukt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
öppning och under­sökning av död människo­kropp vanligen för fast­ställande av döds­orsaken
obduktionsbord; obduktionsprotokoll
obduktion (av någon/något)
obduktion (av någon)
obduktion (av något)
klinisk obduktion; rätts­medicinsk obduktion; obduktionen visade att NN sanno­likt hade begått själv­mord
belagt sedan 1795