publicerad: 2021  
oligocen ingen böjning, utrum
oligo·cen
substantiv
oligoce´n
den tredje och mellersta epoken under tertiär­tiden ca 37-23 miljoner år före nu­tid
(under) oligocen
belagt sedan 1879; till grek. olig´os 'liten; ringa' och kainos´ 'ny'