SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
omvärldsuppfattning [åm`-] substantiv ~en ~ar om·världs|­upp·fatt·ning·enförmåga att upp­fatta och analysera om­världen psykol.samh.barnens omvärldsuppfattning ut­vecklas i mötet med litteraturensedan 1994