SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
o`rdagrann adjektiv ordagrant orda|­grannsom exakt mot­svarar eller överens­stämmer med för­lagans ord admin.bok.en ordagrann över­sättning från franskanett citat måste vara ordagrantofta i adverbiell an­vändningordet ”amatör” betyder ordagrant ”älskare”sedan 1791