publicerad: 2021  
otät otätt otäta
o|­tät
adjektiv
o`tät
som släpper igenom vatten el. annan vätska, el. gas
JFR läck
fönster­karmarna var otäta
belagt sedan ca 1385 (Klosterläsning); fornsvenska othäter