publicerad: 2021  
patologisk patologiskt patologiska
pato·log·isk
adjektiv
[-lå´g-]
som har att göra med patologi
patologisk anatomi
äv. sjuklig, abnorm
patologiska skuldkänslor; patologisk skräck; en patologisk lögnare
belagt sedan 1797