publicerad: 2021  
polyteknisk poly­tekniskt poly­tekniska
poly·tekn·isk
adjektiv
polytek´nisk
sär­skilt vid beskrivning av ut­ländska förhållanden som rör ett fler­tal av (eller alla) teknikens grenar
ett poly­tekniskt gymnasium
belagt sedan 1824