publicerad: 2021  
talesperson tales­personen tales­personer
tal·es|­pers·on·en
substantiv
ta`lesperson
tales­man eller tales­kvinna
presstalesperson
belagt sedan 1984