publicerad: 2021  
publikation publikationen publikationer
publ·ik·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
det att publicera
publikationsort
publikation (av något) (i/på något)
publikation (av något) (i något)
publikation (av något) (något)
publikation av vetenskapliga resultat
ofta äv. om publicerad skrift
vecko­tidningar och andra publikationer
belagt sedan 1640; 1841 i bet. 'tryckalster'