publicerad: 2021  
motsättning mot­sättningen mot­sättningar
mot|­sätt·ning·en
substantiv
mo`tsättning
ofta plur. (stridighet till följd av) stark skilj­aktighet i åsikter, intressen eller dylikt mellan två parter
intressemotsättning; rasmotsättning
hårda mot­sättningar; djupa mot­sättningar; etniska mot­sättningar; ideologiska mot­sättningar; religiösa mot­sättningar; politiska mot­sättningar; under­blåsa mot­sättningar; över­brygga mot­sättningar
motsättning(ar) (mellan några)
(i) motsättning (till någon/något)
(i) motsättning (till någon)
(i) motsättning (till något)
skärpta mot­sättningar mellan stor­makterna; personliga mot­sättningar mellan leda­möterna; partiet plågades av inre mot­sättningar
spec. om oförenlighet av mer el. mindre logiskt slag
hennes upp­fattning stod i mot­sättning till traditionell kristendom
belagt sedan 1820