publicerad: 2021  
behandling behandlingen behandlingar
be·handl·ing·en
substantiv
behan´dling
1 sär­skild verksamhet som in­riktas på något som fram­går av samman­hanget
ytbehandling
behandling (av någon/något)
behandling (av någon)
behandling (av något)
behandling av klyvbart material; statistisk behandling av upp­gifterna
ofta i fråga om abstrakta före­teelser som fråge­ställningar, ärenden, ämnen etc.
remissbehandling
ut­skottets behandling drog ut på tiden; boken tar upp aktuella problem till behandling
äv. i fråga om människor, sär­skilt beträffande obehaglig verksamhet
han blev ut­satt för omild behandling; tortyr och annan förnedrande behandling är strängt förbjudna enligt Genève­konventionen
belagt sedan 1792
2 sätt att an­vända eller hantera något som fram­går av samman­hanget
behandling (av något)
belagt sedan 1807
3 vård av människa el. djur som lider av sjukdom eller dylikt
behandlingshem; behandlingsmetod; felbehandling; strålbehandling
behandling (av någon/något)
behandling (av någon)
behandling (av något)
medicinsk behandling; psykiatrisk behandling; behandling av ryggmärgs­skadade patienter
äv. med in­riktning på sjukdomen
behandling av influensa
ofta om vård in­riktad på psykologiska el. sociala problem
behandling på kriminalvårds­anstalt
belagt sedan 1828