publicerad: 2021  
rusdryck rus­drycken rus­drycker
rus|­dryck·en
substantiv
ru`sdryck
sär­skilt i juridiska samman­hang alkohol­haltig dryck i Sverige om dryck med högre alkohol­halt än lätt­öl
rusdrycksförbud; rusdrycksförsäljning
stark­öl, vin och andra rus­drycker
belagt sedan 1837