SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sa´lu substantiv, ingen böjning i sammansättn. och i ett ut­tryck ut­bjudande för försäljning handel.salutorghus till saluibl. mer el. mindre bildligthennes kärlek var inte till salutill salusedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenurspr. genitiv­form av fornsv. sala ’försäljning’; till sälja