SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1se`dan äv. vard. sen´sen´ adverb sed·ani det (i tiden) närmast följande i förhållande till viss tid­punkt tid.JFRcohyponymdärpå 1cohyponymdärefter 1cohyponymefteråt först kom NN, sedan ONman undrar vad som hände sedanförst blev det mid­dag, och sedan bjöds det på kaffe och konjakhon in­ledde med en historisk över­sikt för att sedan presentera en aktuell under­sökningäv. mer rumsligtförst ligger ett berg på höger sida och sedan en dal­gångäv. i fråga om logisk ordningledarlagen har samma poäng, sedan är det ett hopp på fem poäng till treanäv. försvagat, ofta för att fram­häva ngn mots. till det före­gåendenär det sedan gäller NN ...om detta sedan beror på ett miss­förstånd är mindre intressantdenna regel får man inte bryta mot, sedan kvittar det hur många praktiska skäl som man an­förbilen var bra och så billig sedan!för (viss tid) sedanvid en tid­punkt som in­träffade (viss tid) tidigarejag träffade henne för två timmar sedan och hör sen!sehöra 2 än sen då?vad är det (för märk­värdigt) med det?vard.Du sitter på min plats. – Än sen då? sedan 1000-taletrunristad berghäll, Hilleshög, Uppland (Sveriges runinskrifter)runform siþan, fornsv. siþan, sedhan, sin; bildat till samma stam som äldre sv. sid ’sen; sent’; jfr omsider, sedermera, 4sen
2se`dan äv. vard. sen´sen´ subjunktion sed·anunder den tid eller vid en tid­punkt som följde efter det att viss händelse etc. in­träffat Nollsedan hon kom, har allt förändratsdet går inte att tala om att vinna ett världs­krig sedan atom­bomben upp­fannssedan malm­fyndigheten tog slut, har staden långsamt av­folkatshan gick ut, sedan han släckt ljusetsedan 1285stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)fornsv. siþan
3se`dan äv. vard. sen´sen´ preposition sed·anunder en tids­rymd som räknas från viss tid­punkt el. händelse Nollhan är lands­hövding sedan 2005hon bor i Stock­holm sedan ett halv­år till­bakasedan barnsbensebarnsben sedan 1430–50Flores och Blanzeflorfornsv. sidhan
4sedan [-aŋ´äv.-a´n] substantiv ~en ~er sedan·entäckt bil­kaross med två eller fyra dörrar och plats för fyra eller fler personer det vanligaste karosseriet för person­bil trafik.sedanmodellen fyr­sitsig sedansedan 1916av eng. sedan med samma betydelse, äldre ’bär­stol’