SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
serologi [-gi´] substantiv ~n sero·loginläran om blod­serums egenskaper och an­vändning med.vetenskapl.serum­diagnostiken har ut­vecklats ur serologinsedan 1912till serum och grek. log´os ’(en) lära’