SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1slam´ substantiv ~met slamm·etbotten­fällning eller små svävande partiklar i vatten eller annan vätska bestående av o­lika mineral och organiska lämningar geol.JFRcohyponymsedimentcohyponymgrumscohyponymgyttjacohyponymmörja 1 slamsug(are)avloppsslambottenslamkloakslamrötslamför­orenat slam från renings­verketsedan 1587av lågty. slam, ty. Schlamm med samma betydelse; av om­diskuterat urspr.
2slam´ substantiv ~men ~mar slamm·endet att bjuda och spela hem alla spel eller alla spel ut­om ett i vissa kort­spel, särsk. bridge spel.lillslamstorslambjuda slamgå hem i slamsedan 1787av eng. slam ’skräll; slam’; besl. med slamra