publicerad: 2021  
sorg sorgen sorger
sorg·en
substantiv
[sår´j]
(lång­varig) känsla av stark, smärtsam ned­stämdhet och ofta saknad (särsk. efter en kär persons död)
sorgehögtid; kärlekssorg; landssorg
djup sorg; botten­lös sorg; känna sorg; ha sorg; lindra sorgen; bearbeta sin sorg; komma över sin sorg
sorg (över något/att+verb/sats)
sorg (över något)
sorg (över sats)
sorg (över att+verb)
delta i familjens sorg; sorg och saknad; jag beklagar sorgen
äv. försvagat ledsnad, bekymmer
med sorg i hjärtat måste vi ställa in kvällens före­ställning; dränka sina sorger i sprit
någon gång äv. sorgdräkt
klä sig i sorg; an­lägga sorg
den dagen den sorgen se dag
efter sju sorger och åtta bedrövelser efter stora svårigheter och bekymmerefter sju sorger och åtta bedrövelser har bandet åter­förenats och är nu ute och turnerar igen
belagt sedan mitten av 1300-talet (Helsinge-Lagen); fornsvenska sorgh; gemensamt germanskt ord av om­diskuterat urspr.