SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sorgeår [sår`j-] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en sorge|­år·etår som förflyter efter makes död och då det förr inte an­sågs lämpligt att gifta om sig samh.tid.(under) sorgeåretsedan 1635