SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sta`velsebildande adjektiv, ingen böjning stav·else|­bild·andesom kan ut­göra kärna i en stavelse vanligen om vokal men äv. om vissa konsonanter admin.språkvet.SYN.synonymsonantisk den o­betonade vokalen i en diftong är inte stavelsebildandei engelskan är ”l” stavelsebildande i ordet ”bottle”sedan 1829