publicerad: 2021  
stormakt stor­makten stor­makter
stor|­makt·en
substantiv
sto`rmakt
stat som har en betydande makt­position i internationell politik
stormaktsblock; stormaktsförhandlingar; stormaktsingripande; stormaktspolitik
under större delen av efterkrigs­tiden har främst USA, Sovjetunionen, Kina, Frank­rike och Stor­britannien räknats som stor­makter; Sverige var en stor­makt på 1600-talet
belagt sedan 1852