publicerad: 2021  
stumfilm stum­filmen stum­filmer
stum|­film·en
substantiv
stum`film
(spel)film utan åter­givning av tal och ljud
stumfilmsstjärna
en stumfilm (om någon/något/sats)
en stumfilm (om någon)
en stumfilm (om något)
en stumfilm (om sats)
på film­studion visades en gammal stum­film med pianoackompanjemang
belagt sedan 1929