SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
sy verb ~dde ~tt, pres. ~r ibl. med partikel, särsk.i föra nål med tråd upp och ner genom tyg Nollsykorgsynålsytrådsy i en drag­kedjahan klarade precis att sy i en knappäv. om att åstad­komma stygn på så­dant sättsy kors­stygnsy på sy­maskinäv. om att till­verka ngt med så­dan metodsy barn­kläderlåta sy en kostymhon sydde en kjol på en kvälläv. om att laga kropps­vävnad med liknande metodsåret syddes med åtta stygnsy (ngt), sy (i ngt)sedan ca 1635gemens. germ. ord, besl. med bl.a. lat. su´ere ’sy’; jfr sutare, syl, 1söm Subst.:vbid1-351537syende