SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
substantiv ~n ~r tår·naen­dera av de (fem) lång­smala, rörliga delarna ytterst på foten anat.tånagelstortåibl. äv. med tanke på den an­gränsande delen av fotens under­sidastå på tågå på tåpå tå häv!äv. om mot­svarande del av sko, strumpa e.d.en sko med rundad tåfrån topp till tåse1topp 1 stå på tå för ngnpassa upp eller fjäska för ngnhan är van att få som han vill och många står på tå för honom trampa ngn på tårnaför­olämpa ngnhon drar sig inte för att säga vad hon tycker även om hon trampar någon på tårna vara på tårnavara alerthela laget var på tårna in­för finalen sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. ta; gemens. germ. ord av o­visst urspr.