SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tag substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en tag·et1i vissa ut­tryck (fast) om­slutning av ngt med handen NollJFRcohyponymgrepp 1 livtagett stadigt tag (i ngt)ett krampaktigt tag (i ngt)ta tag i ngtsuga tag i ngtsläppa tagetde högg tag i var­andras händerhon grep tag i liv­linanhan tappade taget och fölläv. all­männare om fysisk kontakt, särsk. vid kampnappatagtuffa tagdet var hårda tag i matchenhan fick ta ett tag med ”världens starkaste man” på cirkusenäv. med tanke på det man fattar omta ett djupt tag i plån­bokenäv. bildligt i ut­tryck för beslutsamt in­gripande e.d.det var ingen som ville ta tag i problemetett tag (i/om ngt)få/ha tag i/på ngn(lyckas) komma i kontakt med ngntill slut fick de tag på henne på mobilen få/ha tag i/på ngt(lyckas) komma i besittning av ngtefter tre timmar på stan fick han äntligen tag på ett par snygga byxor sedan 1487–91Ett forn-svenskt legendariumfornsv. tak; till ta 2naturligt del­moment i serie av rytmiska rörelser Nollandetagspadtagårtaghon simmade med kraftiga taghan drog ivriga tag på cigarettenäv.sätt att ut­föra ngt arbete (vanligen fysiskt) JFRcohyponymtag 1 karlatagkämpatagdet är friska tag!äv. med tanke på (snabb) arbets­insatsvard.ta ett tag med damm­sugarenkomma i tagenbli ivrig och komma i­gångmed ngn verksamhet e. d.det går knappt att hejda honom när han kommer i tagen och börjar berätta om sina år i ut­landet ta nya tagåter gripa sig anmed ngt; med förnyade krafter e. d.efter en tid av kriser och konflikter på skolan bestämde sig lärar­kollegiet för att ta nya tag sedan 16623tids­period av begränsad om­fattning vanligen om en kort stund men ibl. betydligt längre tid.ska vi gå ut ett tag?vänta ett tagde har inte träffats på ett bra tagett tag bodde de i USAäv.(om)gång vi tar en sak i taget vi tar en sak i sänder (inte) i första taget (inte) så lätt eller så snartdisk­maskinen har hållit i fem­ton år och en så­dan tro­tjänare kastar man inte i första taget sedan början av 1500-taletSagan om Didrik af Bern