publicerad: 2021  
taktisk taktiskt taktiska
takt·isk
adjektiv
tak´tisk
1 som har att göra med taktik
taktiska dispositioner; en taktiskt skicklig manöver (adverbial)
ibland med an­tydan om list, bristande ärlighet och dylikt
partiets om­sorg om pensionärerna an­sågs vara rent taktiskt betingad (adverbial)
spec. i militära samman­hang som har att göra med (ledning av) direkta stridshandlingar
taktiska övningar; taktiska enheter
taktiska kärn­vapen se kärnvapen
belagt sedan 1788; till taktik
2 som har gott sinne för taktik
en taktisk lag­ledare
belagt sedan 1953