SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tal substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en tal·et1en grund­läggande matematisk storhet som i sin enklaste form primärt an­ger an­tal mat.talteoridecimaltalgrundtalheltalprimtalhöga talstora tallåga talsmå talrationella taljämna och udda talpositiva och negativa taltalet 3i absoluta tal blev ökningen inte så storblandat taltal som ut­trycks som en summa av helt tal och bråkhela taltal utan bråk­delari runt/runda talungefärligenmuseet besöks av i runda tal 500 000 personer om året naturliga talpositiva hela talreella talmängden av tal som kan tänkas mot­svara samtliga punkter på en linje med o­ändlig ut­sträckning på tal­linjensammansatt talpositivt hel­tal som är delbart med ngt tal som inte är 1 eller talet självtsedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. tal ’räkning, an­tal; sam­tal’; gemens. germ. ord, besl. med tala, 2tälja 2matematisk upp­gift som in­går i viss serie upp­gifter mat.hon klarade det svåraste talet på skrivningenbenämnda talräkne­uppgifter med in­slag av vanlig textbenämnda tal brukar vara en sär­skild stöte­sten för elever i grund­skolan sedan 17883(förmåga att åstad­komma) flöde av betydelse­bärande kombinationer av språk­ljud språkvet.JFRcohyponymprat talförmågatalspråkbehärska ett språk i tal och skriftbara människan har talets gåvadunkelt tal om veder­gällningi dagligt tal säger vi ofta ”kilometer” när vi menar ”kilometer i timmen”ibl. i mots. till sångtalskivadirekt taldirekt an­föringfalla ngn i taletav­bryta ngnvanl. på ett relativt diskret sätthan föll henne i talet utan att ge henne tid att vidare förklara sig få svar på talsesvar ge ngn svar på talsesvar indirekt talindirekt an­föringsedan början av 1500-taletEtt forn-svenskt legendarium4i vissa ut­tryck sam­tal ofta med karaktär av diskussion komm.saken kom på tal under mid­dagenäv. (i negerade samman­hang) med ton­vikt på att ngt inte kommer i fråga e.d.det är inte tal om några stora summordet kan aldrig bli tal om att ge upptal (om ngn/ngt/att+V/SATS)inte vara tu tal om ngtinte råda minsta tvivel om ngtpremiären blev en stor succé, det var inte tu tal om saken komma till tals med ngnfå till­fälle att tala med ngnhan försökte komma till tals med ministern på tal omapropåpå tal om svamp så fick jag en svampkniv i present från jobbet vara på talvara aktuellhon är på tal som ny parti­ledare sedan 1504öppet brev utfärdat av riksföreståndaren Svante Nilsson till Finland och Åland (Grönblad)5muntligt fram­trädande in­för lyssnande grupp vanligen mer som hög­tidlig manifestation, för på­verkan e.d. än i informativt syfte komm.JFRcohyponymanförande 1cohyponymföredrag brandtalfesttalförstamajtalinvigningstalmiddagstalett spirituellt talett känslo­laddat talhålla talett tv-sänt tal av stats­ministerni sitt tal an­grep han häftigt regeringenett tal (för/mot/om ngn/ngt/SATS)sedan 1526Tal med fyra eller fler siffror skrivs i tryck helst i grupper om tre siffror, utan punkt emellan, plus restgruppen på en, två eller tre siffror längst till vänster: 25 000, 7 000 000. Man bör komma ihåg att slå fasta mellanslag mellan siffergrupperna på tangentbordet, annars kan de hamna på olika rader.