SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tand substantiv ~en tänder [tän´d-] tand·en1hård, vitaktig bildning i mun­hålan med upp­gift att sönder­dela föda ibl. (hos rov­djuren) äv. fungerande som vapen; i plur. vanligen med tanke på hel upp­sättning anat.tandkliniktandkötttandlossningtandutdragningframtandkindtandmjölktandvackra, vita tänderjämna tänderglesa tänderfå tänderömsa tänderborsta tändernadra ut en tandhon satte tänderna i en saftig ham­burgareibl. med ton­vikt på hot­fullt upp­trädande e.d. (äv. bildligt)hunden morrade och visade tändernastor­makterna visade tändernaäv. bildligti vissa ut­tryck när upp­rustningen av huset var klar sökte hon efter något nytt att sätta tänderna ibeväpnad till tändernastarkt beväpnadhon om­gavs av liv­vakter som var beväpnade till tänderna bita ihop tändernastål­sätta signu får vi acceptera läget, bita i­hop tänderna och arbeta vidare en tår på tandsetår 2 få blodad tandbli inspirerad att ägna sig mer aktivt åt ngtvanl. genom ngn framgångtvå elever har fått blodad tand efter teaterundervisningen och bestämt sig för att söka till scen­skolan ge ngn blodad tandinspirera ngn att ägna sig mer aktivt åt ngtförsäljnings­succén har givit henne blodad tand och nu spelar hon in ytterligare en skiva gnissla tändervara arg (men utan att visa det)hacka tänder ge i­från sig ett klapprande ljud med tändernavanl. av köldkylan fick honom att hacka tänder hålla tand för tungavara försiktig i sitt talpolisen valde att hålla tand för tunga och av­slöjade mycket lite vid press­konferensen rustad till tändernamycket väl för­bereddvård­personalen var rustad till tänderna för att klara av influensa­epidemin skära tändervara mycket argmen vanl. vanmäktigdet nya budget­förslaget fick många att skära tänder tidens tandtiden betraktad som förändrande och nedslitande kraftden fyra meter höga stenstatyn har härjats hårt av tidens tand sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. tan; gemens. germ. ord, besl. med bl.a. lat. de´ns ’tand’; jfr 1dental 2spetsig ut­skjutande detalj på före­mål vanligen in­gående i hel upp­sättning så­dana detaljer; spec. som aktiv del av skär­verktyg af.verkt.filtandsågtandäv. med annan funktion, t.ex. på kugg­hjul, kammar och fri­märkensedan 1522Läke- och örte-böcker