publicerad: 2021  
tandhygienist tand­hygienisten tand­hygienister
tand|­hygi·en·ist·en
substantiv
tan`dhygienist
(titel för) person som yrkes­mässigt bi­träder tand­läkare med före­byggande åt­gärder mot karies och tand­lossning t.ex. av­lägsnande av tand­sten och instruktion om munhygien
belagt sedan 1948