publicerad: 2021  
tangera tangerade tangerat
verb
[taŋge´-] äv. [tanje´-]
1 träffa (kurva) i en punkt utan att skära den om rät linje el. annan kurva
något tangerar något
äv. i fråga om mot­svarande tre­dimensionella förhållanden
planet tangerade klotet i dess högsta punkt
äv. ut­vidgat lätt vid­röra, snudda vid
en farlig boll som tangerade stolpen; han råkade tangera lykt­stolpen med bilen
äv. bildligt om abstrakta före­teelser gränsa till, ha något gemensamt med viss fråga eller dylikt
frågan tangerar på sätt och vis teologin; historien tangerar det skabrösa
äv. om person an­tydningsvis behandla viss fråga eller dylikt
talaren bara tangerade det känsliga problemet
belagt sedan 1628; av lat. tan´gere 'vid­röra'; jfr ur­sprung till intakt, kontakt, takt, taxera
2 upp­nå resultat som är exakt lik­värdigt med tidigare resultat, vanligen ett rekord
någon/något tangerar något
någon tangerar något
något tangerar något
tangera världs­rekordet; i oktober tangerades månads­rekordet för konkurser
äv. något ut­vidgat
döds­siffran tangerade 50-strecket
belagt sedan 1903
tangeratangerande, tangering