publicerad: 2021  
tankevärld tanke­världen tanke­världar
tanke|­värld·en
substantiv
tank`evärld
in­billad värld skapad genom (någons) tänkande
han levde helt i sin egen tanke­värld
äv. neutralare om någons sätt att tänka
boken ger en fascinerande in­blick i hans tanke­värld
belagt sedan 1807