SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
tank`everkstad substantiv ~en tankeverkstäder tanke|­verk·stad·encentrum för forskning särsk. för (av staten bekostade) teknologiska projekt, i syfte att ut­veckla (nya idéer, metoder, produkter e.d. in­om) närings­livet, höja produktiviteten etc. Nolltankeverkstäderna skulle rädda både lönsamheten och syssel­sättningensedan 1996